Pacient: Matyáš Vybíral (nar. 2013)

Westův syndrom je velmi nebezpečný typ epilepsie, který se vyskytuje nejčastěji v dětském věku. Častý výskyt záchvatů s sebou nese významné riziko poškození mozku pacienta. S tím bývá spojen v některých případech regres ve vývoji a může se projevit i mentální retardace. Tento syndrom byl potvrzen i u Matyáška (*2013), který společně se svojí maminkou Ivanou žije v Litvínově. Naštěstí se u Matyáška podařilo záchvaty kompenzovat léky, přesto u něj byla potvrzena mentální retardace ve středním pásmu. Zdravotní stav zatím Matyáškovi nedovolil nastoupit do mateřské školy, maminka doufá, že by od září mohl navštěvovat speciální mateřskou školu.  

  

Pacient: Veronika Kotková (nar. 2007) 

Pětičlenná rodina z Brandýsa nad Labem, tj. manželé Květoslava a Tomáš Kotkovi a jejich 3 děti - středoškolák Ondřej (*1996), žákyně 8. třídy Alenka (*1999) a nejmenší Verunka (*2007), požádala Dobré anděly o pomoc. A Dobří andělé jejich žádosti vyhověli v rámci kategorie "jiná závažná onemocnění", kam spadají taková onemocnění dětí, která vyžadují každodenní péči, znamenají pro celou rodinu omezení a nemalé finanční výdaje.

Nejmladší členka rodiny Verunka se s jedním z takovýchto onemocnění potýká, bohužel trpí od narození syndromem zkráceného střeva, což znamená, že musí být denně napojená minimálně 12 hodin na parenterální výživu (infuzní pumpu, kterou je jí výživa podávána přímo do krve), má stomii (vývod ze střev), prodělala několik sepsí, což má vliv i na její aktuální psychomotorický vývoj. Verunka se také nemůže zapojovat do kolektivu dětí, protože má velmi oslabenou imunitu.