Základní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím specifikovaným v odst. 1.2. těchto Všeobecně obchodních podmínek v oblasti prodeje zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.lemondorty.cz.

1.2. Prodávajícím je obchodní společnost Lemon Original Cakes s.r.o., IČ : 05235464, se sídlem v Praze 5, Pod Kavalírkou 244/20, PSČ 150 00. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl C,vložka 260426 (dále jen jako „Prodávající“).

1.3. Právní vztahy Prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími, především pak zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují pouze na maloobchodní zákazníky a nevztahují se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávce zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.5. Ustanovení odchylná od těchto Všeobecných obchodních podmínek lze sjednat mezi kupujícím a prodávajícím pouze v samostatně uzavřené písemné kupní smlouvě, přičemž odchylná ujednání v takovéto kupní smlouvě mají přednost od ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, která nejsou v rozporu s ustanovením sjednané kupní smlouvy, jsou nedílnou součástí takové kupní smlouvy.

Bezpečnost a ochrana informací

2.1. Prodávající prohlašuje, že nakládání s osobními údaji, které kupující v rámci uzavření kupní smlouvy Prodávajícímu poskytne, je plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejícím zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění.

2.2. Prodávající zaručuje, že tyto údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetím osobám apod.. Výjimkou je situace, kdy dochází k sdělení osobních informací přepravci a to za účelem doručení zboží Kupujícímu, zde se jedná zejména o sdělení jména, adresy dodání a telefonního kontaktu Kupujícího.

2.3. V případě, že chce Prodávající využít osobních údajů kupujícího pro následné účely zasílání informací a obchodních sdělení či zařazení kupujícího do věrnostního programu, je nutný svobodný souhlas kupujícího. Tento souhlas může kupující udělit zaškrtnutím políčka u příslušného textu, vyjadřujícího žádost o zpracování osobních údajů. Kupující může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat a to písemně nebo na webovém rozhraní prodávajícího.

Práva a povinnosti stran

3.1. Webové rozhraní obchodu www.lemondorty.cz obsahuje přehled zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, přičemž všechny ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Dodatečné poplatky za doručení zboží vlastními nebo smluvními přepravci nejsou součástí prodejní ceny. Jednotlivé ceny se mohou lišit a Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího souhlasu cenu dopravy upravit. Před odesláním zboží je vždy vyžadován souhlas s cenou dopravy ze strany kupujícího.

3.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Tento formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, jednotkové ceně, výši DPH a způsobu úhrady kupní ceny zboží a způsobu požadovaného doručení zboží.

3.3. Smluvní vztah (kupní smlouva) vzniká mezi Prodávajícím a kupujícím v okamžiku doručení potvrzení o přijetí objednávky, jež je Prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávajícímu je zaslána automatickým systémem ta samá kopie elektronické zprávy na elektronickou adresu Prodávajícího, což slouží jako prostředek potvrzení objednávky.

3.4. Uzavřením kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu povinnost objednané výrobky v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami kupujícímu vyrobit a následně předat osobně či jinak zvolenou formou. Kupujícímu vzniká tímto povinnost objednané zboží odebrat a zaplatit za něj celkovou cenu, a to včetně rozvozu, byl-li oběma stranami sjednán.

3.5. U zboží jehož konečná kupní cena včetně DPH je vyšší než 2000,- Kč je Prodávající oprávněn před dodáním zboží požadovat zaplacení celkové částky bankovním převodem předem na účet. V případě, že kupující tuto částku neuhradí dle splatnosti na faktuře je Prodávající oprávněn od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit a objednané zboží kupujícímu nedodat.

3.6. Prodávající je oprávněn vždy v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, přičemž pokud objednávku kupující dodatečně nepotvrdí, má Prodávající právo od smlouvy odstoupit a zboží kupujícímu nedodat.

3.7. Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si nese kupující sám.

Ceny

4.1. Ceny uvedené u jednotlivých výrobků jsou platné v momentě, kdy kupující učiní objednávku. Do té doby si prodávající vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předešlého upozornění.

Objednávání

5.1. Objednávat je možno následujícími způsoby:

prostřednictvím elektronického obchodu na adrese www.lemondorty.cz;

elektronickou poštou na adrese lemoncafe@seznam.cz;

telefonicky na tel. čísle +420 702 690 080, a to za cenu účtovanou telefonními operátory pro běžné hovorné.

5.2. Objednávky prováděné v rámci elektronického obchodu jsou uskutečňovány prostřednictvím objednávkového formuláře. V ostatních případech je v objednávce nutné uvést následující údaje:

jméno a příjmení kupujícího;

specifikace objednaného produktu (název, velikost a typ produktu);

jednotkovou cenu;

telefonický kontakt a případně adresu pro doručení;

veškeré další informace nebo požadavky, které kupující k objednávce má.

5.3. Po odeslání objednávky Prodávajícímu se objednávka pro kupujícího stává závaznou. V případě objednávky učiněné prostřednictvím elektronického obchodu se pak objednávka stává závaznou stiskem tlačítka závazně objednat, které je součástí objednávkového formuláře.

5.4. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

5.5. Provedená objednávka je po svém odeslání archivována v databázi Prodávajícího. Kupující má po uskutečnění objednávky možnost jejího vytištění. Objednávku je možno činit pouze v českém jazyce.

Nákupní a dodací podmínky

6.1. Dodací lhůta zboží je mezi kupujícím a Prodávajícím domluvena vždy pouze na základě Prodávajícím potvrzené objednávky, a to na konkrétní datum a hodinu dodání.

6.2. Objednané zboží je možné si vyzvednout přímo v provozovně Prodávajícího na adrese Pod Kavalírkou 244/20, 150 00 Praha 5, případně si lze u Prodávajícího objednat službu placeného rozvozu. Náklady na dodání jsou účtovány v závislosti na vzdálenosti od provozovny prodávajícího, a to podle podmínek specifikovaných v sekci Rozvoz, která je zobrazena na internetových stránkách Prodávajícího. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, Prodávající zabezpečuje dopravu výhradně svými vozy a to jak po území Hlavního města Prahy, tak i v rámci středočeského kraje a i v rámci celé ČR. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem.

6.3. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky podle přiloženého dodacího listu. V případě, že je zboží neúplné či poškozené, je kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky. Zaplacením celkové částky za objednávku vyjadřuje kupující souhlas o převzetí zásilky. Na dodatečně zjištěné zjevné vady (poškození, barva, tvar apod.) nebude brán po zaplacení objednávky zřetel.

6.4. Kupující se zavazuje nahradit Prodávajícímu veškeré náklady vzniklé v souvislosti s nutností opakovaného doručení zboží, resp. náklady vzniklé v souvislosti s náhradním doručením zboží.

Platební podmínky

7.1. Zakoupené zboží je možno uhradit:

v hotovosti na adrese provozovny

v hotovosti při předání zboží v rámci placeného rozvozu

bankovním převodem na účet Prodávajícího

platební branou spravovanou společností GoPay

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7.2. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny majetkem Prodávajícího.

Skladovací podmínky, reklamace a odstoupení od smlouvy

8.1. Minimální trvanlivost cukrářských výrobků je Prodávajícím garantována po dobu 48 hodin od dodání zboží. Veškeré výrobky přitom musí být celou dobu skladovány při teplotě od +2 do +6°C. V případě nedodržení těchto podmínek není kupující oprávněn výrobky reklamovat. 

8.2. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice. Zboží lze reklamovat u prodávajícího výhradně v jeho provozovně. U cukrářských výrobků pak nejpozději do 24 hodin od dodání zboží. Reklamovat je možné pouze zboží, u něhož byly dodrženy skladovací podmínky.

8.3. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. 

8.4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.3 Všeobecných obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

8.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.4. Všeobecných obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

8.6. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 8.5 Všeobecných obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

8.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží, které vrací bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Informace o výrobcích

9.1. Informace o výrobcích a jejich fotografie umístěné na internetových stránkách 

www.lemondorty.cz mají ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

Závěrečná ustanovení 

10.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Změnou nebo doplněním Všeobecných obchodních podmínek nejsou dotčena práva ani povinnosti vzniklé na základě předchozího znění obchodních podmínek.

10.2. Nebude-li dohodnuto jinak veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:

Adresa pro písemné doručování: Lemon Original Cakes s.r.o., Pod Kavalírkou 244/20, 150 00 Praha 5.

Adresa elektronické pošty: lemoncafe@seznam.cz

Telefon: +420 702 690 080

10.3. Pokud by vztah založený kupní smlouvou obsahoval mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se právní vztah založený kupní smlouvou vždy řídí právními předpisy České republiky a přímo závaznými předpisy Evropské unie.

10.4. Je nebo stane-li se některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nezpůsobí to neplatnost nebo neúčinnost kupní smlouvy jako celku a namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení bude užito takové ustanovení, které se co nejvíce přiblíží smyslu neplatného nebo neúčinného ujednání.